Människor som ler

Som anställd i Kungsbacka kommun har du flera förmåner. Här får du en överblick över de olika förmånerna. I underrubrikerna kan du läsa mer.

Flexibel arbetstid

Många som jobbar i Kungsbacka omfattas av avtal om årsarbetstid och flexibel arbetstid. Det gör att du, då det är möjligt, kan påverka din arbetstid. Flextid förutsätter att det finns ett förtroende och ömsesidig respekt mellan arbetsgivare och medarbetaren samt de fackliga organisationerna.

Flextid får inte innebära att arbetets kvalitet och servicenivå försämras. Det får inte heller innebära att den fysiska eller psykosociala arbetsmiljön försämras eller motverkar de bestämmelser som till exempel gäller övertid enligt arbetstidslagen. Detta förutsätter planering och samverkan i arbetsgrupperna.
Ansvarig chef har ett ansvar för att följa upp och stämma av både flextidssaldo och övertid med medarbetare.

Friskvårdsbidrag

Hälsa och friskvård är viktigt för att du ska orka jobba och kunna bidra på din arbetsplats. Vi erbjuder därför en friskvårdsersättning där du får bidrag med 75 procent av kostnaden för till exempel träning, massage och kostrådgivning. Bidraget är 1 500 kronor per kalenderår.

Fritidsstudiebidrag

Är du sugen på att studera något som har anknytning till ditt arbete på fritiden? Då kan du få hjälp med bidrag med delar av kostnaden för kursavgift, kurslitteratur och resor. Du behöver kunna motivera kostnaderna genom att du har direkt nytta av det du studerar i ditt arbete.

Introduktion för nyanställda

När du börjar arbeta hos oss är du redan vår nya stjärna, en i gänget! Du, och andra nyanställda behöver förstå din del i helheten och hur kommunen egentligen fungerar. Därför är det viktigt att du får en ordentlig introduktion till don nya arbetsplats.

Till din hjälp finns en webbaserad guide som beskriver hur kommunen fungerar och vilka mål vi arbetar mot. Här får du också lära känna vår arbetsplatskultur som är en viktig del i hur vi förhåller oss mot varandra och det arbete vi utför. Introduktionen innehåller också förvaltningsspecifika delar som berättar mer om arbetet på respektive förvaltning.

Kompetensutveckling

I Kungsbacka strävar vi efter att hela tiden förbättra servicen till kommunens invånare. Då är det viktigt att vi utvecklar och utbildar våra medarbetare och chefer. Varje år får du möjlighet till kompetensutveckling både för dig själv och tillsammans med dina arbetskamrater.

Pension och försäkring

En förmån för dig som medarbetare på Kungsbacka kommun är att vi betalar in till din tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen. Pensionsavtalet som du omfattas av heter AKAP-KR.

Mer information finns på Pensionsvalets webbplats. Länk till annan webbplats.

Som anställd i Kungsbacka kommun omfattas du även av personalförsäkringar:

  • AGS-KL - Ett komplement till sjukersättningen
  • TFA-KL - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • TGL-KL - Tjänstegrupplivförsäkring

Försäkringarna via AFA Försäkring Länk till annan webbplats. gäller enligt kollektivavtalet.

Semester

Är du 39 år eller yngre har du 25 dagar semester per år, 40-49 år har du 31 dagar semester per år, 50 år eller äldre har du 32 dagar semester per år.

Som medarbetare i Kungsbacka kommun har du i vissa fall möjlighet att växla in innevarande års semesterdagstillägg mot extra ledighet. Detta görs i så fall efter överenskommelse med din chef.

Terminalglasögon

Om du arbetar mer än en timme om dagen vid dator kan du ha rätt till synundersökning, som arbetsgivaren betalar. Om synundersökningen visar att det finns behov av terminalglasögon kan vi betala för dem.