Kompetenscentrum, tillbaka till arbetslivet

tre människor vid ett bord

Kompetenscentrum i Kungsbacka arbetar på olika sätt med människor som inte arbetat på en tid. Vi vill hjälpa dig att snart som möjligt komma ut eller tillbaka till arbetslivet.

Snabbaste vägen till arbete eller studier

Vi kan stötta dig för att hitta din snabbaste väg till arbete och studier. Tillsammans med oss formar du din personliga planering och vi ses för regelbundna uppföljningar och coachning längs vägen.

Kontakta kommunens kontaktcenter Kungsbacka direkt om du vill boka tid för ett samtal. Du kopplas då vidare till enheten för arbetsmarknad.

Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess

I Kungsbacka kommun arbetar vi för att alla invånare ska bli självförsörjande. Vi erbjuder utbildningsinsatser, praktik eller andra former av anställningar med målet att det ska leda till jobb eller studier. Vi har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och arbetar för att matcha rätt person med efterfrågan på kompetens hos företagen.

Studie- och yrkesvägledning

Vi erbjuder alla kommuninvånare vägledning i att hitta möjligheter för att du ska göra medvetna studie- och yrkesval. Vägledningen för vuxna är avgiftsfri och vänder sig till dig som är över 20 år.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning för vuxna.

Vuxenutbildning

Kungsbacka kommun erbjuder flera olika typer av utbildningar för dig som är vuxen. Inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) kan du läsa kurser på grundskole- eller gymnasial nivå, svenska för invandrare eller en yrkesutbildning. Vuxenutbildning är avgiftsfri och du har rätt att söka studiemedel.

Utbildningar som finns att söka Länk till annan webbplats.