Kompetenscentrum, tillbaka till arbetslivet

tre människor vid ett bord

Kompetenscentrum i Kungsbacka arbetar på olika sätt med människor som inte arbetat på en tid. Vi vill hjälpa dig att snart som möjligt komma ut eller tillbaka till arbetslivet.

Kungsbackas unika arbetsmarknadsprocess

Arbetsmarknadsprocessen är en planerad period som kan innehålla utbildningsinsatser, praktik eller andra former av anställningar med målet att det ska leda till självförsörjning. För att kunna stötta dig i denna process har vår personal en bred kompetens och ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Vi arbetar med att matcha rätt person med efterfrågan på kompetens hos företagen.

Studie- och yrkesvägledning

Kommunens studie- och yrkesvägledningen erbjuder alla kommuninvånare vägledning i att hitta olika möjligheter för att du ska kunna göra medvetna studie- och yrkesval inför framtiden. Vägledningen för vuxna är avgiftsfri och vänder sig till dig som är över 20 år. Du kanske har funderingar kring pågående eller kommande studier eller behöver stöd i dina tankar kring ditt arbetsliv. Tillsammans pratar vi om dina erfarenheter och dina mål så att du kan få förutsättningar att göra ett så väl genomtänkt val som möjligt.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning för vuxna.

Vuxenutbildning

Kungsbacka kommun erbjuder flera olika typer av utbildningar för dig som är vuxen. Inom den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) kan du läsa kurser på grundskole- eller gymnasienivå, läsa svenska för invandrare eller läsa en yrkesutbildning. Att studera som vuxen är ett sätt för dig att påverka din framtid och du har många valmöjligheter. Vuxenutbildningen i Kungsbacka erbjuder en mycket större flexibilitet än vad vanligtvis den traditionella skolan gör. Vuxenutbildning betalar du ingen avgift för och du har rätt att söka studiemedel.

Utbildningar som finns att söka Länk till annan webbplats.