Lotta Hamnell är guide och Kaféansvarig i Äskhults By

Lotta Hamnell, cafébiträde i Äskhults by

Kaféansvarig och tillika husmor, det är vår Lotta det!
"Det bästa med Äskhult är få vara i en allomfattande historisk miljö, andra museer känns rätt fattiga när man har vistats i den här miljön.

- Landskapet, bymiljön, levandegörandet, arbetet som utförs, här i Äskhult . Man får en breddad förståelse för vår historia när man kan uppleva den i verkligheten här. Min roligaste arbetsuppgift i byn är det kreativa utvecklande av råvaror och att få visa upp det vi håller på med här i byn, oavsett om det är via en guidning eller i maten som serveras