Etablera och investera

Vill du starta en ny verksamhet, utöka eller flytta din nuvarande verksamhet till Kungsbacka? Vi hjälper dig gärna vidare i expansion.

Stark tillväxt och tydlig satsning på staden

Kungsbacka är en expansiv kommun med ett attraktivt läge i norra Halland.

Aktuella projekt

Här kan du ta del av det som planeras och byggs runt om i kommunen. Använd kartan eller de olika sökfunktionerna för att hitta det projekt du söker.

Markanvisningar

En markanvisning ger en byggherre ensamrätt att under viss tid och på givna villkor förhandla om att köpa mark som kommunen äger.  

Alla ingångar