Centrumutveckling - 22 september

Två kvinnor står och pratar med varandra

Möt fastighetsägare, näringsidkare och kommun som berättar om stadskärnans utveckling och hur vi jobbar tillsammans för att skapa en levande stad.

Stadskärnans utveckling – vad händer i Kungsbacka?

Kungsbackas står inför stora förändringar när staden utvecklas, men vad händer egentligen? När ska det börja byggas på brända tomten? Hur ska torget utformas och vad händer med Facklan? Kom och hör om stadskärnans utveckling och hur vi jobbar tillsammans för att skapa en levande stad.

Programmet innehåller bland annat:

  • På gång i stadskärnan - Innerstadens cityförening
  • Planer för Facklan-tomten och Valand – Aranäs Fastigheter
  • Arenan, Ejdern och andra centrumprojekt - Stadsbyggnadskontoret
  • Övergripande planer för Kungsbacka torg – Teknik
  • Brända tomten – Plusfastigheter
  • Panelsamtal om en levande stad

Tid: Den 22 september kl 8.15-11
Plats: Biostaden, Kungsmässan
Anmälan till: jessica.blume@kungsbacka.se senast den 18 september

Välkommen till en förmiddag när vi pratar stadskärnans utveckling, samverkan och hur vi gemensamt forma vår stad för framtiden!

Jessica Blume – Kungsbacka kommun
Innerstadens Cityförening
Linda Siverbo – Fastighetsägarna GFR