Destinationsdagen 1 mars

Bild på olika destinationer

Destinationsdagen är en mötesplats för dig som är företagare inom besöksnäringen, aktiv i en förening inom turism, kommun eller region. Ett tillfälle för nätverkande, kunskapsutbyte och inspiration.

På destinationsdagen möter du kollegor och samarbetspartners som alla bidrar till att göra Kungsbacka till en ännu bättre destination.

Ur programmet den 1 mars:

  • Destination Kungsbacka
  • Kattegattleden
  • Platsvarumärket
  • Event, kampanjer och Basetool
  • Trender & omvärldsbevakning
  • Företagsutveckling, kurser och stöd