Frukostklubben 1 december - så skapar vi en attraktiv plats

kvinnor skrattar vid bänk

Placebranding och Kungsbackas platsvarumärke. se hur platsvarumärket stärker Kungsbackas näringsliv och hur ditt företag är en del av det.

Alla platser har ett varumärke, oavsett om man är medveten om det eller inte. En plats får sin samlade identitet av alla som rör sig på platsen, boende, besökare, företag och andra som använder och utvecklar platsen. I årets sista Frukostklubb får vi ta del av hur Kungsbacka uppfattas och bjuder in en Varumärkesstrateg som inspirerar.