Kungsbacka Näringslivsdag – 17 november

event naringlvet

Näringslivsdagen är ett tillfälle för företagen i Kungsbacka att träffas, mötas och umgås. Kungsbackas Näringslivsdag lyfter fram aktuella frågor inom näringslivet och ger inspiration för fortsatt tillväxt.

Just nu pågår allt jobb med att sätta ihop dagens schema. Evenemanget lyfter fram aktuella näringslivsfrågor, lokala och regionala styrkor samt ger inspiration för fortsatt tillväxt och vänder sig till företagare inom alla branscher och storlekar.

En näringslivsdag med omvärldsanalyser i aktuella ämnen i en föränderlig värld. Vi bjuder på inspiration och glädje.

Hoppas att vi syns den 17 november på Kungsbacka teater