Praktikanten idag kan vara din medarbetare imorgon. Praktikplatser är en fantastisk möjlighet för företag att lära känna ungdomar och öka deras kunskap om arbetslivet.

Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare. Ta chansen och bidra till ungdomars utveckling – kanske får du en framtida medarbetare på köpet.

Tillsammans skapar vi framtidens medarbetare!

En stark samverkan mellan skola och näringsliv skapar nyfikenhet och förståelse för arbetsmarknaden. Vi vill tillsammans med dig som arbetsgivare skapa praktikplatser i Kungsbacka som väcker nyfikenhet och får människor att växa, ta ansvar och egna initiativ. Vi hoppas att detta resulterar i att vi motiverar olika typer av karriärvägar och på så sätt bidrar till framtidens kompetensförsörjning i såväl näringsliv som kommun.

Varför erbjuda praktik?

  • En möjlighet att marknadsföra ert företag och stärka ert arbetsgivarvarumärke – att erbjuda praktik medför ett gyllene tillfälle att synas och medverka i ett positivt sammanhang.
  • Ett tillfälle att etablera relationer med er framtida arbetskraft.
  • En möjlighet att inspirera en ung person inför deras framtida yrkesliv & yrkesval.
  • Ett tillfälle att sprida kunskap om, och öka intresset för er bransch och verksamhet.
  • En möjlighet att få inspiration och nya värdefulla perspektiv. Praktikanter kan bidra med idéer, input och hjälpa till med skarpa uppdrag.

Vad är praktikutvecklingen?

Kungsbacka kommun har en kommungemensam praktikutveckling. Vårt mål är att förenkla för eleven att hitta och söka praktikplats samt optimera användandet av de befintliga praktikplatserna. Vårt fokus ligger på praktik utifrån två perspektiv - att eleverna får en ökad kännedom om arbetsliv och arbetsmarknad. Samt att strategiskt arbeta med personalförsörjning hos kommunen som arbetsgivare och i det privata näringslivet.

Vi arbetar aktivt i partnerskap tillsammans med våra systerförvaltningar med fokus på attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning som konkurrenskraft. Vi har en samordnande funktion mellan dels praktikanter och praktikplatser på privata företag och inom kommunens olika verksamheter. Samt med de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vill du ta emot en praktikant? Kontakta våra praktikutvecklare!