Sök dispens för transport

Tunga, breda eller långa transporter kräver undantag från trafikförordningen eller från lokala trafikföreskrifter. För att få genomföra dessa transporter måste du ansöka om dispens.

Du kan ansöka om dispens för odelbar last, exempelvis en byggkran. Du får inte dispens för delbar last som exempelvis cement, grus och tegel. Delbar last får du i stället dela upp och köra flera gånger.

Ska den planerade transporten passera flera kommuner söker du dispensen hos Trafikverket. Länk till annan webbplats.

Om du ska genomföra transporten endast inom Kungsbacka kommun söker du tillstånd hos kommunen. Du använder Trafikverkets blankett även här, men skickar den till teknik@kungsbacka.se eller till Kungsbacka kommun, Teknik, 434 81 Kungsbacka senast fem arbetsdagar innan önskat transportdatum.

Om en transport är längre än 30 meter, bredare än 450 cm eller högre än 450 cm ska du även fylla i en blankett för färdvägsintyg, se två länkar nedan.