Elever på distans flyttas in i klassrummet med VR-teknik

Exempelbild

Elever som av olika anledningar inte kan vara i klassrummet kan hamna i ett utanförskap. Inclubit-360 projektet innebär att elev som är hemma ändå kan följa med och vara deltagare i det som händer i klassrummet. Tekniken ger känslan av att vara fysiskt närvarande i en icke fysisk värld.

Varför?

Vi vill hitta lösningar för att inkludera elever som av olika anledningar sitter hemma. Kanske har en elev ett fysiskt hinder, sjukdom eller annan problematik som gör att hen inte kan ta sig till skolan.

Utanförskapet ökar ju längre tid eleven befinner sig utanför klassrumsmiljön och gör det svårare att på egen hand kunna ta sig till skolan. Vi behöver hitta ett sätt att inkludera dessa elever i undervisningen, för att öka hälsan hos eleverna, ett sätt som inte bara innebär livestreaming.

Projektet hade som syfte att undersöka om fjärrundervisning genom Virtual reality (VR) & 360 tekniken kan bidra till ökad skolnärvaro och bättre psykisk hälsa hos eleverna. Lösningen blev Inclubit-360.

Vad?

En 360 kamera står i klassrummet och streamar till eleven som tar del av det kameran ser live genom ett par VR glasögon. Med hjälp av VR tekniken blir det som att eleven befinner sig i klassrummet i realtid och känner sig mer delaktig.

Inga molntjänster används, ingen data lagras och dataskyddsdirektivet följs. Förseningen i streamingen är närmast minimal jämfört med de vanligaste streamingtjänsterna på nätet idag.

Inclubit-360 har stor potential som öppnar nya vägar att utveckla undervisningen och att öka den närvaron i klassrummet.

Just nu kan bara en elev i taget vara med i klassrummet på distans. Nu undersöker vi om det går att låta fler elever vara med samtidigt och skalar upp för fler skolor att kunna använda tekniken. Vi undersöker också vilken effekt på undervisningen det har att delta via VR och hur den psykiska hälsan påverkas. Hittills ser vi goda resultat.

“Vi hade en elev som hade varit med via Inclubit på distans. Han klarade av att komma till skolan på skolavslutningen. Han kände att han hade varit med via Inclubit hela läsåret och orkade komma in sista dagen, det var häftigt” säger Lèv Grünberg.

Hur?

Vi har testat flera olika streaming lösningar via exempelvis Youtube och andra liknande saker. Där har vi stött på problem med GDPR genom den googleägda videoplattformen. Ett hinder har också varit att streaming blir väldigt platt och kommunicerar envägs, för att inte tala om fördröjningen.

Genom ett partnerskap mellan RISE, Kungsbacka och Eskilstuna kommun har vi utvecklat mjukvaran Inclubit-360. Lösningen har testats och utvecklats sedan 2020 och har hela tiden byggts på. Projektet har varit en lång resa från idé till färdig produkt. Och mycket testande och kodande ligger bakom lösningen som nu ska skalas upp. Inclubit-360 gör det inte bara möjligt att flytta elever till klassrum utan även låta dem göra studiebesök eller delta i ett kulturevenemang.

stadshuset

Personen bakom

Lèv Grünberg, Utvecklare

När Gunnar Oledal som kodar mjukvaran sa att vi faktiskt kan streama i 360 och prata med varandra i realtid, det var en riktigt häftig stund

  • Drivs av: Förskola & Grundskola 
  • Partner: Rise och Eskilstuna
  • Estimerad budget: 500 000 kronor

Utmaningar och möjligheter

Möta förväntningar på tekniska lösningar

Med en ökad användning av smart och anpassad teknik måste kommunen också se till att invånarnas och företagens behov tillgodoses oberoende av tid och rum.