Innovationsmetoder

I Innovationskrafts arbetssätt ingår några metoder som hjälper dig att gå från dilemma till färdig lösning. I flera fall finns också mallar som du kan ta hjälp av när du använder metoderna.