Att uppleva världen från någon annans perspektiv hjälper dig att få empati för människor du vill förbättra för.

Att bli användare handlar om att våga vandra i andras skor för att öka din förståelse om hur användaren upplever, känner och tänker i stunden.

När du ser världen utifrån användarens perspektiv är det enklare att se bortom antaganden och fördomar om hur någonting är eller fungerar. Till exempel kan du använda ögonbindel för att få en större förståelse för hur någonting funkar för personer med synnedsättningar.

Steg

  1. Börja med att bestämma vad du ska göra. Vilka sammanhang eller aktiviteter ska du använda eller uppleva? Hur kan du göra för att gå i andras skor? Vilka tillvägagångssätt kan du använda för att byta perspektiv så att du lättare kan relatera till den du vill förbättra för?
  2. Samla rekvisita eller verktyg som du behöver under upplevelsen.
  3. Bli en användare. Använd din empatiska förmåga och försök förstå hur personers vardag ser ut.
  4. Anteckna hur du känner, vad du har lärt dig och vad som överraskar dig. Foto eller filma upplevelsen med mobilen att använda i analysen.
  5. Ta tid att sammanfatta din upplevelse genom att fånga in vad du har lärt dig. Blanda gärna text (anteckningar), illustrationer och fotografier.