Det bästa sätt att komma fram till en bra idé är att komma på många idéer

Brainstorming, eller idékläckning som det också kallas, syftar till att komma på många idéer med flera personer som tänker tillsammans som skulle kunna lösa problemet.

Till skillnad från brainwriting finns ingen individuell reflektion utan idéer tas fram och diskuteras i dialog mellan deltagarna. För att lyckas med din brainstorming är det viktigt att fokusera på en insikt i taget.

Steg

  1. Börja med att utgå från den fråga eller insikt du vill hitta lösning på. För att få ut mer av aktiviteten ska frågan vara väl synlig under arbetets gång.
  2. Gå för kvantitet istället för kvalitet genom sätta ett högt mål till exempel att ta fram 50 idéer på 10 minuter. Skriv en idé per post-it individuellt och tänk på att vara visuell. Dela dina idéer med gruppen genom att fästa idéerna på väggen under frågan samtidigt som du läser den högt så att alla andra deltagare hör.
  3. Uppmuntra galna idéer. Även om en idé inte verkar vara realistiskt så kan den inspirera andra till en bra idé. Lyssna och bygg på varandras idéer och tankar. Tänk ”ja, och…” istället för ”nej, men…”
  4. I början av diskussionen brukar de självklara idéerna komma fram. Därefter brukar idétorkan dyka upp och då gäller det att hålla ut. Till slut säger någon det som bryter idétorkan och det är oftast då som de nytänkande idéerna kommer fram.
  5. Bestäm vilken eller vilka idéer som ska tas vidare för test. Använd idékortet för att sammanfatta idén.