Ta fram många idéer i grupp. Skriv och bygg vidare.

Brainwriting, eller idékläckning som det också kallas, syftar till att komma på många idéer med flera personer som tänker tillsammans som skulle kunna lösa problemet.

Till skillnad från brainstorming börjar brainwriting med att alla deltagare individuellt får skriva upp några idéer som kan lösa utmaningen innan man bygger vidare på dem i gruppen.

Steg

  1. Börja med att utgå från den fråga eller insikt du vill hitta en lösning på. För att få ut mer av aktiviteten ska frågan vara väl synlig under arbetets gång.
  2. Gå för kvantitet i stället för kvalitet när ni jobbar på egen hand med att ta fram så många idéer som möjligt på mallen eller på post-it lappar. Idéerna behöver inte vara färdigutvecklade, det finns tid till detta senare.
  3. Bygg på någons annans idéer genom att rotera idéerna i gruppen eller skicka över metodmallen eller post-it lappen till din bordsgranne. Fortsätt tills alla i gruppen byggt vidare på varandras idéer.
  4. Gör en gemensam summering av de idéer som tagits fram. Bestäm vilken eller vilka idéer som ska tas vidare för test. Använd idékortet för att sammanfatta idén.