Vad behöver göras och när?

En färdplan är ett sätt att konkretisera vad som behöver göras för att lösningen ska kunna införas i verksamheten.

Innan lösningen är redo att införas i verksamheten kanske den behöver testas i liten skala i skarpt läge? Lösningen behöver också kommuniceras och ibland behöver också ett arbete göras för att få med alla på tåget. Genom att skriva ner alla tankar är det lättare att se ifall nya resurser behöver tillföras.

Steg

  1. Börja med att samla ihop de personer som deltagit i arbetet och pitchen. Bestäm målet med arbetet – vad är det stora målet med arbetet? Hur tänker du att din lösning blir en del av verksamheten? Vad behöver du göra för att det ska hända? Kan du införa lösningen imorgon eller behövs en större insats? Vem behöver du involvera?
  2. Rita en tidslinje som representerar införandet av lösningen i verksamheten. Tänk på vad du vill åstadkomma, både på kort och på lång sikt. Rita in det i tidslinjen.
  3. Identifiera vilka aktiviteter som behöver göras för att lösningen ska bli verklighet. Skriv ner dem i kronologisk ordning på tidslinjen. Till exempel en presentation, pilot, eller miniutbildning.
  4. Identifiera vilka resurser behövs för att förverkliga lösningen. Vem eller vilka driver arbetet med att införa lösningen? På vilket sätt behöver medarbetare och chefer vara involverade? Finnas alla resurser idag eller behöver de tillsättas?
  5. Fira med gruppen att du har vågat tänka nytt och utvecklat verksamheten! Kom ihåg att fortsätta kommunicera din lösning till andra.