Formulera behoven

Börja med en behovsformulering där du formulerar vad du vill förbättra och för vem.

Formulera din utmaning som ett behov. Ringa in behovet och för vem behovet ska lösas. Formulera behovet som en fråga att ha som utgångspunkt i utvecklingsarbetet.

När du formulerar behovet – välj en bred ansats som är öppen för olika möjligheter och riktningar. Det gör inget om formuleringen inte känns perfekt från början – det går alltid att gå tillbaka och omformulera behovet allt eftersom du lär dig under resans gång.

Steg

  1. Börja med att välja vad du vill förbättra och för vem. Kanske upplever du ett behov, problem eller en utmaning i jobbvardagen som du vill göra något åt. Eller så kan det vara något som ex. en invånare, företagare eller besökare har påpekat? Det kan också vara någon som redan fungerar bra idag men som skulle kunna fungera ännu bättre imorgon.
  2. Om ni är fler som arbetar tillsammans börjar med att tänka individuellt en stund innan ni börjar diskutera. Om det finns olika uppfattning om vad som ska förbättras är det bra att skriva ner de olika spåren som finns och tillsammans prioritera vilket ni vill fortsätta (först) med.
  3. Formulera utgångsfrågan som beskriver behovet i form av en ”hur kan vi” fråga. Få med ett framåtdriv när du beskriver vad du vill förbättra och för vem, ex. ”öka”, ”förbättra” eller ”minska”. Detta öppnar upp för kreativa idéer under processen och leder till effektfulla lösningar.
  4. Tänk på att formulera frågan med fokus på mänskliga behov. Frågan ska vara bred nog att tillåta dig hitta oupptäckta områden och nya värden, och samtidigt vara smal nog att göra det görbart. Till exempel är ”bättre livskvalitet för asylsökande” en bra, bred och öppen fråga, medan ”en ny mottagning i primärvården för asylsökande” är för smal och pekar för tidigt mot en lösning.
  5. Fundera på vem du vill involvera i processen. Det bli mycket lättare att implementera en ny lösning i verksamheten om du tidigt i utvecklingsprocessen har involverat berörda medarbetare.