Observera

Ibland säger människor en sak och gör en annan. Att observera människor kan avslöja deras beteenden och verkliga behov.

Observation handlar om att observera målgruppen du vill förbättra för i deras vardag, till exempel i klassrummet, på boendet eller i handläggningen av ett ärende.

Observation passar bra som komplement till metoden intervju och kan hjälpa dig att fånga det som finns ”mellan raderna.”

Steg

  1. Börja med att välja ut vilka sammanhang och personer du ska observera. För att du ska kunna dra slutsatser behöver du observera flera personer vid olika tidpunkter på dagen eller olika dagar i veckan.
  2. Identifiera vilka händelser eller steg finns i sammanhanget/aktivitet du observerar. När du observerar, kolla efter händelser som påverkar hur personer beter sig eller som verkar viktiga för den du observerar. Titta efter om personer kringgå vissa delar eller undvika att utföra något steg.
  3. Under observationen, identifiera vilka känslor personen uttrycker genom att titta på deras kroppsspråk och ansiktsuttryck. I vissa fall kan det löna sig att fråga dem varför de blev så glada eller besvikna.
  4. Anteckna vad personen gör och vilka aktiviteter som utförs, speciellt händelser eller saker som inte är det du förväntar dig.
  5. Ta tid att summera intervjun genom att fånga in vad du eller teamet har lärt dig/er. Du kan antingen anteckna eller spela in med din mobilkamera där du berättar kort om dina upplevelser. Är ni är ett team är det bra att stämma av tillsammans innan summeringen görs. Berätta vad som överraskat dig, vilka känslor som fanns och vilka tankar som väckts.