Kommunicera din lösning för personer som berörs.

För att införa din lösning i verksamheten kommer du troligen behöva stöd och hjälp från andra personer

Därför behöver du kommunicera din lösning på ett bra sätt; vad du har gjort, vilket värde den skapar för användaren och medarbetaren samt lösningens potential.

Steg

  1. Fundera över syftet med presentationen Till exempel att fråga efter mer pengar och resurser för att föra din lösning framåt, presentera din lösning till möjliga partners, eller bjuda in fler gruppmedlemmar som kan bidra.
  2. Identifiera vem du ska du presentera för. Till exempel verksamhetens ledningsgrupp, din chef, din målgrupp d.v.s. dem du vill förbättra för, dina medarbetare, eller potentiella partners både innanför och utanför organisationen.
  3. Bestäm vilken format du ska presentera för att nå rätt människor. Du kan göra en presentation i PowerPoint, göra en pitch eller en kombination av rollspel, visualiseringar och andra kreativa metoder för att på bästa sätt kommunicera din lösning.
  4. Tänk på följande saker:
  • Presentera dig - Vem är du? Vem är din grupp?
  • Förklara din utmaning – Vilket behov eller problem såg du? För vilka användare?
  • Insikter - Vilka pratade du med? Vad var de viktigaste lärdomarna från det?
  • Lösning – Vilka lösningar kom du fram till? Hur testade du dem?
  • Återkoppling – Vilken återkoppling fick du när du testade? Hur utvecklade du lösningen vidare efter det?
  • Uppmaning till handling – Vad är nästa steg? Hur kan åhörarna bli involverade och hjälpa med nästa steg?