Spela upp hur en ny tjänst eller rutin skulle fungera i verkligheten.

Rollspel är ett snabbt sätt att hypotetiskt uppleva hur idén fungerar i praktiken.

Ett rollspel kan också vara sista steget innan lösningen införs i verksamheten. Rollspel kan vara ett komplement till fysiska prototyper, till exempel för att testa hur det fungerar i ett visst sammanhang. Ibland kan rollspelet ersätta prototyper, exempelvis om du vill testa hur en ny tjänst fungerar i praktiken.

Steg

  1. Börja med att bestämma vad du ska göra. Vilken idé ska testas i vilket sammanhang? Bestäm vilka roller behövs och vem som ska spela vilken roll.
  2. Samla ihop rekvisita eller verktyg som behövs under rollspelet.
  3. Dokumentera det du upplever genom att anteckna, fotografera och filma. Utse en person till observatör som tar ansvar för dokumentationen.
  4. Ta tid att sammanfatta erfarenheter från rollspelet. Behöver idén testas, justeras och testas igen för att bli lite bättre innan du går vidare?