Prioinitiativ

Stora frågor och komplexa utmaningar, där vi inte vet svaret ännu. Hur gör man? Ett sätt vi arbetar med i Kungsbacka är våra prioriterade initiativ.

Flera olika spår ger bättre samarbete med näringslivet

Hur kan vi göra så barnen själva hittar svar på sina frågor? Nu testas AI-assistenten Laiban som kan svara på barnens frågor och göra dem mer självständiga.

Bild som visar Badhusparken i Kungsbacka stad

Fokus på våra utmaningar

Stora frågor och komplexa utmaningar, där vi inte vet svaret ännu. Hur gör man? Ett sätt vi arbetar med i Kungsbacka är våra prioriterade initiativ.

Kontaktbank med invånare bidrar till medskapande

Hur kan vi göra så barnen själva hittar svar på sina frågor? Nu testas AI-assistenten Laiban som kan svara på barnens frågor och göra dem mer självständiga.

Praktiklotsar hjälper unga vidare ut i arbetslivet

Hur kan vi göra så barnen själva hittar svar på sina frågor? Nu testas AI-assistenten Laiban som kan svara på barnens frågor och göra dem mer självständiga.