Fokus på våra utmaningar

Bild som visar Badhusparken i Kungsbacka stad

Stora frågor och komplexa utmaningar, där vi inte vet svaret ännu. Hur gör man? Ett sätt vi arbetar med i Kungsbacka är våra prioriterade initiativ.

Flera av målen kommunen arbetar mot är svåra att nå enskilt, inom respektive förvaltning. Det kräver att vi samarbetar över organisationsgränserna och hittar nya lösningar. Tillsammans har vi arbetat fram vilka områden som är viktigast för oss att prioritera, för att vi ska nå våra mål. Dessa arbetar vi med genom våra prioriterade initiativ, eller prioinitiativ.

Vad är ett prioinitiativ?

Genom våra prioriterade initiativ kraftsamlar vi kring några, utvalda områden. Ett prioinitiativ är

  • ett komplext område där samarbete mellan flera förvaltningar krävs och där vi vill göra en stor förflyttning framåt för att nå målet.
  • ett område där vi behöver hitta nya angreppssätt - vi behöver arbeta innovativt.
  • ett projekt som har tydligt fokus på resultat - målgruppen ska märka skillnad inom 1–2 år.

En innovationsprocess med extra fokus och stöd

Grunden i att arbeta med ett prioinitiativ är att man arbetar efter innovationsprocessen, Länk till annan webbplats. Att förstå behovet och skapa insikter, testa idéer och förverkliga lösningen.

Prioinitiativet för ett tryggare Kungsbacka är ett jättebra exempel på hur vi har arbetat fram en prototyp för ett arbetssätt som vi inte haft innan. Vi har testat, och nu har vi det som ett etablerat arbetssätt, och det är faktiskt en innovation: nytt, nyttigt, nyttiggjort”, säger Anders Kardborn, projektledare i Kungsbacka och en av coacherna som stöttat prioinitiativen.

Skillnaden mot andra innovationsprojekt som görs i kommunen är vi tydligt ringat in dessa som viktiga för att nå våra mål och riggat upp en särskild organisation för att stötta och sätta extra fokus på arbetet. Denna består av fem delar:

  • Ledartröjor
  • Faddrar
  • Coacher
  • Lotsar
  • Checkpoints.

Ledartröjor

Varje prioinitiativ har minst två personer med en så kallad ledartröja. Att ha ledartröja innebär att du har som uppgift att leda och driva initiativet framåt. Ledartröjorna får sitt uppdrag och sitt mandat från kommunledningsgruppen.

Att ha en ledartröja innebär att vara en modig ledare som vågar tänka nytt, att våga utmana status quo och vara en pionjär i ett nytt arbetssätt. Som ledartröja får man möjlighet att vara med och tackla de viktigaste samhällsutmaningarna vi som kommun arbetar med och påverka för ett bättre samhälle. Som ledartröja får man även stöttning i processen och kompetens inom innovation, projektledning och kommunikation.

Faddrar

Varje initiativ har en eller två faddrar från kommunledningsgruppen. Fadderns uppgift är att hålla löpande kontakt med initiativet och föra in frågorna på ledningsgruppsnivå. Det krattar banan för en snabbare process och mer handlingsutrymme.

Coacher

Coacher stöttar ledartröjorna genom innovations- och förändringsprocessen, ger tips och råd om hur man ska tänka när man formulerar sitt uppdrag och lösningar, hur man tänker tjänstedesign och hur man kan identifiera insikter under arbetet.

Lotsar

Som stöd och support finns också lotsar som håller ihop helheten. Lotsarna håller bland annat i träffar för ledartröjorna, guidar i arbetet och fyller på med utbildningar under resans väg.

“Att driva ett förändringsarbete kan vara en känslomässig berg-och-dalbana. Det är lätt att skissa på en lösning, men sen när den ska implementeras och man utmanar enheters uppdrag, vad personer gör i sina roller kan det svida lite, som i en klassisk förändringsresa”, säger Lisa Håkansson projektledare i Kungsbacka och del av arbetsgruppen för ledartröjorna.

Checkpoints

Under processens gång hålls flera checkpoint-tillfällen. Där får ledartröjorna presentera hur långt man kommit men också be om input och tankar från organisationen.

Ett arbetssätt som stärker organisationens innovationskraft

Förutom resultaten från prioinitiativen så höjer arbetssättet kompetensen inom innovation och tjänstedesign. Vi involverar fler medarbetare som får kliva in i en roll där de driver utveckling. Medarbetare får utrymme att utvecklas och kan ta med sig sina lärdomar tillbaka in i sin vardag.

Kommande prioinitiativ

De senaste fyra prioinitiativen avslutades i januari 2023. Tanken är att vi kommer göra en ny omgång av prioinitiativ, men innan vi gör det vill vi utveckla arbetssättet kring initiativen ytterligare. Även processen för våra prioriterade initiativ behöver innoveras och utvecklas:

“Just nu funderar vi på hur vi ska bygga vidare på hur vi arbetar med prioinitiativ. Vi vill utgå från den nya målbilden för innovation, få ännu högre tempo i testandet av nya idéer och involveringen av berörda målgrupper. En version 2.0 helt enkelt där vi tar med oss lärdomarna från tidigare omgångar för att lyfta det till nästa nivå”, säger Anneli Skoglund, utvecklingschef i Kungsbacka.