Praktiklotsar hjälper unga vidare ut i arbetslivet

Två personer sitter mitt emot varandra och pratar.

En praktiklots har som syfte att hjälpa och stötta de som står långt från arbetsmarknaden så deras motivation att gå till ett arbete ökar.

Vad?

En lösning som initiativet arbetar vidare med är praktiklotsar. Konceptet har lämnats över till en arbetsgrupp för framtagande av jobbspår för vård- och omsorgsyrken som kommer att arbeta in modellen i sitt arbete och testa konceptet.

Idén handlar om att tillsätta lotsar som har i uppdrag att hålla kontakt med och stötta båda målgrupperna för projektet: kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden och ungdomar under 30 år som varit inne länge i kommunens arbetsmarknadsprocess.

Lotsarna ska jobba med motivation och språkstöd och ge en introduktion till arbetsmarknaden. Syftet är att hjälpa och stötta de som står långt från arbetsmarknaden så deras motivation att gå till ett arbete ökar.

Genomföra regelbundna avstämningar och skapa relation med deltagarna inom jobbspåret. De hjälper målgruppen att träna på språket samtidigt som de arbetar. Lotsen ska också fånga upp behov och föra vidare för att hjälpa individen framåt.

Varför?

Projektet är ett av kommunens prioriterade initiativ, och fick uppdraget att svara på frågorna:

  • Hur får vi målgrupper som idag inte är självförsörjande att få bättre förutsättningar att komma till självförsörjning?
  • Hur tydliggör vi arbetsmarknadsprocessen för målgruppen och ger rätt verktyg för att äga sin egen arbetsmarknadsprocess?

Projektet arbetar med tjänstedesign för att söka svar på frågorna.

Syftet är att stärka de målgrupper som behöver det i att kunna ta ansvar för sitt eget liv, genom att komma till egenförsörjning genom studier eller arbete.

Hur?

När teamet ringade in målgruppen tittade de på vilka målgrupper en insats skulle ge mest nytta för. Det var också viktigt att stärka integration och jämställdhet och därför riktade arbetet in sig på kvinnor i Kungsbacka som ingått i etableringsprogrammet och som nu står långt ifrån arbetsmarknaden.

Projektet ringade även in personer under 30 år som befunnit sig i arbetsmarknadsprocessen mer än 180 dagar och som har avslutat arbetsförmedlingens etableringsprogram och nu studerar SFI.

Intervjuer med målgrupperna blev metoden för att ta reda på varför det är svårt att bli självförsörjande. En insikt från intervjuerna var att det uppfattas som otydligt vilket stöd man kan få från kommun om man studerar. Det verkar finnas en uppfattning om att försörjningsstöd försvinner och man står utan ersättning vid studier. Målgruppen undviker därför utbildning. En annan insikt var att flera i målgrupperna hade liten arbetserfarenhet och låg utbildningsbakgrund.

Andreas Mårtensson

Personen bakom

Det roligaste har varit att få träffa invånare ut målgruppen under våra intervjuer. Vi frågade bland annat ”Vad har fungerat bra och mindre bra i kontakten med kommunen? och ” Vad hade du behövt för att komma vidare snabbare?”. Deras svar gör att jag fått en större förståelse och fått in deras perspektiv i arbetet.

- Andreas Mårtensson, kvalitets- och utvecklingschef. 

  • Drivs av: Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad och Förvaltningen för Vård & Omsorg
  • Estimerad budget: Bara resurser bestående av personal som jobbat med initiativet.

Utmaningar och möjligheter

Öka självständigheten

Det blir allt färre som försörjer fler, samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg stiger. För att möta utmaningen behöver vi ta till ny teknik och nytänkande för att möta invånarnas behov.