Krisledningsnämnden är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som tar olika typer av beslut vid extraordinära händelser som kan påverka Kungsbacka kommun.

Vi ansvarar för

Att leda kommunens arbete vid kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Så arbetar vi i krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden aktiveras vid en extraordinär händelse då snabba politiska beslut krävs. Nämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.