Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som beslutar om vilken service som ska finnas för invånarna inom området gymnasium och arbetsmarknad.

Vi ansvarar för

  • Gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Kompetenscentrum
  • Enheten för Arbetsmarknad
  • Enheten för Vägledning
  • Enheten för Etablering
  • Enheten för Myndighet

Ansvarig förvaltning

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

I nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är vi 11 ledamöter och sju ersättare.