Överförmyndare har till uppgift att sköta tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare. Sedan den 1 januari 2019 finns det en gemensam överförmyndarnämnd för Mölndal, Kungsbacka, Härryda och Partille.

Nämnden har sammanträde i Mölndal en gång i månaden.

Överförmyndarnämnden har 4 ledamöter och 4 ersättare. Alla i nämnden är politiker. Kungsbacka utser 1 ledamot som även är vice ordförande i nämnden och 1 ersättare:

Vice ordförande: Christina Äng (M)

Ersättare: Astrid Börjesson (S)

På Mölndal stads hemsida hittar du möten, handlingar och protokoll för överförmyndarnämnden.

Nämnden för överförmyndare i samverkan (Mölndals kommun) Länk till annan webbplats.