Här hittar du de enkätundersökningar som pågår just nu. Klicka på länkarna för att komma till den enkät som du vill besvara.

Föräldrar emellan – ett nätverk för kunskap och inspiration

Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad
kunskap och inspiration i sitt föräldraskap. Nätverket har funnits sedan 2002 och
består av aktörer från olika verksamheter. Vi är intresserade av att få veta vad du
som har deltagit i en föreläsning tycker och därför genomför vi en kort
utvärdering i samband med varje föreläsning.

Planeringsveckan

Planeringsveckan är en aktivitet hos Arbetsmarknadsenheten/Kompetenscentrum och du som har deltagit i Planeringsveckan berättar vad du tyckte genom vår utvärdering.