1000 kvadratmeter solceller installerade under 2022

Kommunen har cirka 40 solcellsanläggningar, på sammanlagt cirka 18 000 kvadratmeter installerade solceller på våra tak. Det innebär en ökning med cirka 1 000 kvadratmeter under 2022.

Solcellsanläggningarnas installerade effekt är 3 100 kW.

Den egengenererade elenergin i förhållande till köpt elenergi har ökat från 10,2 procent till 11,5 procent. Redan under 2021 nåddes målsättningen på minst 10 procent.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar energi för alla, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom