Kungsbacka kommun skyddar dina person-uppgifter

När du har kontakt med kommunen behöver vi använda

några av dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig.

Det är viktigt för oss att du känner dig lugn och trygg

med hur vi använder dina personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan kopplas till en person.

Det är till exempel namn, personnummer, telefonnummer

eller fastighetsbeteckningen på ett hus.

Även bilder och ljudinspelningar kan vara personuppgifter.

Vilka personuppgifter använder kommunen?

Namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer

är vanliga personuppgifter som kommunen använder.

När vi använder personuppgifter följer vi lagen

som heter dataskyddsförordningen, GDPR.

Vem på kommunen kan se

mina personuppgifter?

Det är bara de personer på kommunen

som behöver dina personuppgifter

för att kunna göra sitt jobb som kan se personuppgifterna.

Vem ansvarar för

hur mina personuppgifter används?

Det är den nämnd, kommunalt bolag eller stiftelse

som arbetar med ditt ärende

som ansvarar för hur dina personuppgifter används.

Vad gör kommunen

med mina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter när vi arbetar med ditt ärende

och för att vi ska kunna kontrollera och spara vårt arbete.

Om du till exempel kontaktar oss om

att lamporna på din gata har slocknat

behöver den person som ska hjälpa dig få dina kontaktuppgifter.

Får jag veta hur kommunen använder

mina personuppgifter?

Du har rätt att få veta hur kommunen använder dina personuppgifter.

Kontakta chefen på den förvaltning som arbetar med ditt ärende.

Du har rätt att

  • rätta, radera eller flytta dina personuppgifter
  • säga till att du inte vill att vi använder dina personuppgifter
  • kontrollera om du tror att vi har använt dina personuppgifter fel
  • få ut mer information om vilka personuppgifter vi använder,

så kallat registerutdrag.

Om du vill ha ett registerutdrag eller veta mer om dina rättigheter

för personuppgifter, ska du använda vår e-tjänst:

E-tjänsten för registerutdrag och ändringar av personuppgifter (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.

Läs mer om vilken information om dina personuppgifter

du kan få i e-tjänsten

Här hittar du en lista över våra förvaltningar (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.

Hur länge sparar kommunen

mina personuppgifter?

Oftast sparar vi dina personuppgifter

bara så länge vi arbetar med ditt ärende.

Men några uppgifter kan vi behöva spara längre.

Kan någon annan person

få se mina personuppgifter?

Dina personuppgifter är ibland allmän handling, vilket betyder att

någon annan person kan vilja få se personuppgifterna.

Till exempel kan en person vilja ha kontaktuppgifter

till den som just fått ett bygglov för ett hus.

Men då kommer vi först kontrollera så dina personuppgifter

inte visas för någon som inte får se dem.

Vi lämnar inte ut personuppgifter som är skyddade av sekretess.

Får någon annan än Kungsbacka

kommun se mina personuppgifter?

Ibland kan vi behöva hämta mer information för ditt ärende,

exempelvis från en databas eller från någon annan myndighet.

Vi kan också ibland behöva dela dina personuppgifter

med en annan myndighet, till exempel Skatteverket.

Det beror på vad ditt ärende är.

Vi kan också behöva dela dina personuppgifter

med en leverantör av ett datasystem som vi använder för ditt ärende.

Kommunens regler för

hur vi använder personuppgifter

I Kungsbacka kommun har vi regler

för hur vi använder personuppgifter.

Syftet med reglerna är att du som kontaktar kommunen

ska känna dig trygg med att vi använder dina personuppgifter

på ett säkert sätt.

Vi ska också se till att vi inte använder personuppgifter

som vi inte behöver och att de personuppgifter vi använder

bara kommer till dem som har rätt att ha uppgifterna.

Läs mer i kommunens regler för personuppgifter

Har du frågor om personuppgifter

och skydd av data?

Kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor

om personuppgifter och skydd av data.

E-post: dataskyddsombud@kungsbacka.se

Adress:
Dataskyddsombudet, Kungsbacka kommun
Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Vill du klaga på hur kommunen

använder dina personuppgifter?

Kontakta den förvaltning som du tycker

har använt dina personuppgifter på fel sätt.

Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (texten är inte lätläst) Länk till annan webbplats.

om du vill klaga på hur vi använder dina personuppgifter.