Rösta i val och folk-omröstningar

Att rösta i ett val är det viktigaste sättet

för dig som bor i Kungsbacka att påverka utvecklingen

i kommunen, regionen, riksdagen och i EU.

Att vi som bor i Sverige kan rösta fram

vilka som ska styra i till exempel kommunen

är en av de viktigaste delarna i vårt demokratiska samhälle.

Val-myndigheten planerar och hjälper kommuner som Kungsbacka

att ordna val och folk-omröstningar i Sverige.

Kommunen ser till att det finns röst-mottagare,

att det finns val-lokaler och att allt material finns på plats

för att du ska kunna rösta.

I alla kommuner finns en val-nämnd som ansvarar för

röstningen i kommunen och för att räkna rösterna.

Vi röstar vart fjärde år i Sverige

I Sverige röstar vi vart fjärde år i val till riksdagen,

kommun-fullmäktige och region-fullmäktige.

Du som är över 18 år, svensk medborgare

och är folkbok-förd i Kungsbacka kommun kan då rösta till

  • Kungsbacka kommun- fullmäktige
  • region-fullmäktige i Hallands län
  • riksdagen.

Vill du veta mer?

På Val-myndighetens webbplats www.val.se (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats. kan du läsa

mer om val och se resultaten för tidigare val.

Här får du information på andra språk om att rösta i val (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.

Du kan också mejla frågor till valnamnden@kungsbacka.se