Du som är sjuk eller gammal kan få hjälp av kommunen

Kommunen kan hjälpa dig som är sjuk eller gammal

eller behöver hjälp av någon annan orsak.

Du kan till exempel få hjälp med hemtjänst, trygghetslarm

eller olika typer av hjälpmedel.

Vi ser till att du får den hjälp som just du behöver

så att du kan bo kvar hemma

och leva ett självständigt och tryggt liv.

Kontakta oss

Kontakta Kungsbacka Direkt på telefon

så hjälper de dig.