Gymnasiesärskolan för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Gymnasiesärskolan är för ungdomar

som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är fyra år

och finns som yrkesprogram eller individuellt program.

Yrkesprogrammen är inriktade på att eleven ska få ett arbete.

Där ingår det minst 22 veckors praktik ute på arbetsplatser.

Det individuella programmet är för elever som inte kan

gå på ett yrkesprogram utan behöver en utbildning

som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

Vem kan läsa på gymnasiesärskolan?

Elever med en intellektuell funktionsnedsättning

har rätt att läsa på gymnasiesärskolan.

Det är kommunen där eleven bor som bestämmer om en elev

kan gå på gymnasiesärskolan.

Då undersöker kommunen först elevens situation

  • pedagogiskt
  • psykologiskt
  • socialt
  • medicinskt.

Kommunen ska också diskutera med eleven och elevens föräldrar

när de gör sin undersökning.

Vad ska gymnasiesärskolan ge eleverna?

Gymnasiesärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning

en anpassad utbildning som ska hjälpa dem att kunna arbeta och fortsätta studera.

Men den ska också hjälpa dem att utvecklas

och kunna vara en aktiv del av samhället i Sverige.