Välj eller byt skola för ditt barn

Här får du information om hur du väljer eller byter skola för ditt barn
och hur du gör om ni precis har flyttat till Kungsbacka kommun.

Alla barn får en plats i skolan

I Kungsbacka finns både kommunala skolor och fristående skolor.
Alla barn som bor eller är folkbokförda i Kungsbacka
får en plats i en kommunal skola.
Ditt barn kan få plats på en skola nära hemmet
eftersom det finns skolor över hela Kungsbacka.
I vilken skola ditt barn får en plats beror också på hur stor skolan är
och hur många elever som bor i området.

När ska jag välja skola för mitt barn?

Du ska välja skola för ditt barn i oktober
för det läsår som börjar under hösten nästa år,
till exempel i oktober 2022 för läsåret 2023/2024.

När du väljer skola visar du om du vill att ditt barn
ska gå i den kommunala skola där hen har en plats
eller i en annan kommunal skola, en fristående skola
eller en skola i annan kommun.

Du väljer skola när ditt barn

 • ska börja förskoleklass
 • går på en F–5-skola och ska börja årskurs 6
 • går på en F–6-skola och ska börja årskurs 7
 • går på Gullregnsskolan och ska börja årskurs 4.

Om ditt barn går på en F–9-skola behöver du inte välja skola
när hen till exempel ska börja årskurs 4 eller 7.
Skriv också om ditt barn behöver plats på fritidshem när du väljer skola.
När det är dags att välja skola får du en inbjudan med e-post eller brev.

Gå på ett informationsmöte innan du väljer skola

Gå gärna på ett informationsmöte innan du väljer skola.
Skolorna brukar ha informationsmötena i september och oktober.
Du kan se vilket datum mötet är på skolans webbplats.

Godkänn platsen på skolan

Alla barn som ska börja i förskoleklass
får en plats på en skola nära hemmet.
Om ditt barn går på en skola som inte har nästa årskurs
har hen fått en plats på en skola nära den skola som hen går i nu.
Skriv skolan som nummer 1 i e-tjänsten Val av skola
om du vill ha den plats som barnet har fått.

Val av skola (texten är inte lättläst). Länk till annan webbplats.

Du ska också skriva vilka skolor du väljer som nummer 2 och 3.
När du väljer skola i e-tjänsten Val av skola
behöver den andra föräldern också logga in och godkänna valet.
Om ni använder en blankett ska båda föräldrarna skriva under.

Om ni inte är överens om vilken skola barnet ska gå på
eller om ni inte väljer en skola kommer hen få plats
på den skola som kommunen har föreslagit.

Välja skola med profilklass eller speciell inriktning

Några av skolorna i Kungsbacka har så kallade profilklasser
eller speciella inriktningar, som till exempel Musik eller Bild.
Prata med skolan som har profilklass så får du veta mer om hur du gör då.

Regler för att barnet får plats i en annan skola

Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola
än den skola som kommunen har föreslagit
så har kommunen de här reglerna för att besluta
vilken skola hen får plats på:

 1. Barnet har särskilda skäl för att gå i en annan skola.
  Det kan till exempel vara att barnet har behov av särskilt stöd.
  Välj skolan i e-tjänsten Val av skola
  och skriv i ett brev varför barnet behöver gå i den här skolan.
  Skicka brevet till Förskola & Grundskola, Syrengatan 1, 434 81 Kungsbacka.
 2. Barnet får en plats på skolan om det finns lediga platser.
 3. Om det inte finns plats för alla barn drar vi lott om vilket barn som ska få platsen.
  Då har alla barn samma chans att få en plats på skolan.
  Syskon till barn på skolan har inte förtur till en plats på skolan.

Vill du byta skola för ditt barn?

Du kan ansöka om att byta skola om ditt barn inte är nöjt med skolan.
Du kan ansöka om att byta skolan när du vill.
Använd blanketten Val och byte av skola.
Båda föräldrarna måsta godkänna att barnet byter skola.
Annars får barnet stanna kvar på den skolan som hen är på.

Välja en fristående skola

De fristående skolorna har egna regler för att ge plats till barn.
Skriv på vilken fristående skola du vill att ditt barn ska gå
i e-tjänsten Val av skola.

Skriv också vilken kommunal skola barnet ska gå på
om hen inte får plats på den fristående skolan.

Ska du flytta till Kungsbacka?

Du som ska flytta till Kungsbacka använder blanketten Val och byte av skola
för att ansöka om plats i en skola för ditt barn.

Lista över alla skolor (texten är inte lättläst).

Om ditt barn behöver skolskjuts

Kontakta kommunen först om ditt barn behöver skolskjuts.
Om du väljer en annan skola än den som kommunen föreslagit
är det inte säkert att ditt barn får skolskjuts.

Skolskjuts och våra regler (texten är inte lättläst).

Vill du veta mer?

På skolornas egna sidor kan du läsa mer om skolorna
och om hur du kontaktar dem.

Lista över alla skolor (texten är inte lättläst).

Har du frågor?

Kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt om du har frågor så hjälper de dig.