Alla nyheter


 • Fågelinfluensa cirkulerar i Halland

  Antalet vilda fåglar med fågelinfluensa har under den senaste tiden ökat i flera län, bland annat i Halland. Vanligtvis brukar fågelinfluensa klinga av vid varmt och soligt väder, men sedan början av ...

 • Utredning om badvattenkvaliteten klar

  Den konsultutredning om badvattenkvaliteten som Kungsbacka kommun beställt är nu klar. Utredningen består av två delar, en nulägesanalys och en åtgärdsutredning med åtgärdsförslag.

 • VR-teknik skapar möjligheter i utbytesprojekt

  Elever på naturvetenskapsprogrammet på Aranäsgymnasiet har använt sig av VR-teknik för att redovisa sina projektarbeten. Filmerna har även varit en del i ett utbytesprojekt med en skola i Tanzania.

 • Ny kanal för visselblåsning startar i juli

  Den 17 juli öppnar Kungsbacka kommun en kanal där medarbetare kan visselblåsa om missförhållanden som är av allmänintresse. Funktionen är en del i den nya visselblåsarlagen.

 • Kommunrevisionen har granskat krisberedskap och gymnasieskolan

  Kommunrevisionen har under våren genomfört två granskningar i Kungsbacka kommun. En granskning gäller krisberedskap och en granskning handlar om särskilt stöd i gymnasieskolan.