Alla nyheter


 • Kungsbacka kommun fokuserar på att stärka företagsklimatet

  Varje höst släpper Svenskt Näringsliv rankingen över det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner. Idag släpps 2022 års resultat och Kungsbacka tappar 26 platser och placerar sig på plats ...

 • Kungsbacka kommun förbereder för att spara på el och energi

  Kungsbacka kommun förbereder för att möta utmaningarna kring el och energi. Det handlar både om att hantera de dyrare priserna och att spara på våra gemensamma resurser.

 • Totalförsvarsdag på gymnasieskolorna

  Onsdag 21 september anordnas Totalförsvarsdagen på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor. Försvarsmakten kommer då att besöka Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium och genomföra aktiviteter både ino...

 • Var med och påverka i årets medborgarundersökning

  I dagarna har årets medborgarundersökning skickats ut. Där får 1600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka kommun tycka till om hur det är att leva och bo i kommunen. Undersökningen är viktig efte...

 • Snart inför vi kylda färdigrätter i hemtjänsten

  Måndagen den 12 september kommer Kungsbacka kommun att börja gå över till kylda färdigrätter inom hemtjänsten. Införandet av färdigrätter som handlas via en matbutik på nätet sker stegvis runt om i he...