Alla nyheter


 • Att beställa lunch inom daglig verksamhet

  Från och med den 1 mars 2023 stänger Signes hus. Det innebär att deltagare inom daglig verksamhet som har beställt sin lunch därifrån inte längre kan göra det.

 • Individ & Familjeomsorgs bokslut 2022 - en ekonomi i balans

  Nämnden för Individ & Familjeomsorg har under 2022 arbetat för en långsiktigt hållbar och balanserad ekonomi. Det har resulterat i ett utfall som ligger mycket nära budget med en positiv budgetavvikel...

 • Kungsbacka kommun avslutar omsorgsbidrag

  Bidraget har varit en symbolisk summa som omsorgstagaren föräntats att ge till en anhörig som ger vård och omsorg. Bidraget dras in bland annat eftersom risken finns att den anhörige slits ut.

 • En god invånardialog med anhöriga och deltagare

  Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har brustit i ambitionen att ha en god och öppen invånardialog med anhöriga, brukare och invånare i frågan om det uppsagda avtalet med Signeshus. Avtalet löpe...

 • Projekttävlingen för arenan startar idag

  Idag startar projekttävlingen som ska utse arkitekt för Kungsbackas arena. Tävlingen pågår mellan 7 februari och 29 juni 2023.
  –Äntligen är tävlingen igång vilket innebär att vi är ännu ett steg vidar...

 • Vem vill du nominera till arkitekturpriset?

  Det har byggts mycket och genom arkitekturpriset vill Kungsbacka kommun uppmärksamma god arkitektur. Vi behöver nu förslag på hus och byggnader i kommunen. Nomineringen är öppen fram till den 20 mars.