Artikeln publicerades 16 februari 2023

Begränsad framkomlighet längs Kolla Å-promenad

Längs Kolla Å-promenad lägger vi nya ledningar. Därför så har vi behövt begränsa framkomligheten på gång- och cykelbanan.

Arbetet med ledningarna kommer att pågå fram till hösten 2023. Under denna period kommer framkomligheten att variera. På bilden nedan ser du vilken sträcka som påverkas av arbetet.