Artikeln publicerades 4 september 2023

Störning på kommunala laddstolpar

Många kunder har för närvarande problem att ladda på kommunens laddstolpar. Felsökning pågår.

Problemen har rapporterats på många olika ställen både under helgen och måndag 4 september. Eon felsöker och vi hoppas att felet kan åtgärdas så snart som möjligt.