Artikeln publicerades 8 mars 2022

Körkortsstipendium till vård- och omsorgselever

Backkamera i bil

Elever som läser en vård- och omsorgsutbildning på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor kommer från våren 2023 ha möjlighet att få ett körkortsstipendium på 15 000 kronor.

Bakgrunden är att det om några år väntas stora pensionsavgångar inom vård- och omsorgsyrken. Behovet är stort av att hitta nya sätt att rekrytera personal med rätt kompetens.

Samarbete mellan förvaltningar

Möjligheten till körkortsstipendium är ett samarbete mellan flera förvaltningar i Kungsbacka kommun. Det gemensamma målet är att öka attraktiviteten för vårdutbildningar, öka anställningsbarheten och stärka framtidens kompetensförsörjning inom vård och äldreomsorg.

Kriterier för att få stipendiet

För att kunna få ett stipendium när du har avslutat din utbildning behöver du uppfölja följande kriterier:

  • Du behöver vara folkbokförd i Kungsbacka kommun.
  • Du behöver nå en yrkesexamen (gymnasieexamen) under 3 år alternativt 4 år i de fall där rektor fattat beslut om ett fjärde år på gymnasiet.
  • Du behöver klara av att ta ditt körkort senast under samma kalenderår som du avslutar dina gymnasiestudier. För dig som går ett fjärde år kräver vi att du tar ditt körkort senast den dag du blir utskriven från gymnasieskolan.
  • Du får under din utbildning inte ha omfattats av upprepade disciplinära åtgärder av allvarligare karaktär enligt 5 kap skollagen. Bedömning görs enskilt för varje elev.
  • Vi betalar ut ditt körkortsstipendium efter att du visar upp erhållet B-körkort