Artikeln publicerades 30 mars 2022

Kungsbackas företagsklimat allt bättre!

porträttbild på Elinor Filipsson, näringslivschef i kungsbacka

Kungsbacka kommun har som mål att ha Västsveriges bästa företagsklimat. Det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och att vi ständigt försöker bli lite bättre. Näringslivets frågor berör stora delar av vår organisation och insatserna sker på bred front.

Vi ska vara kända för vårt goda värdskap och vara det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi jobbar utifrån vår Näringslivsstrategi som tagits fram tillsammans med företag i Kungsbacka. Insatserna ska bidra till ett brett, växande och hållbart näringsliv och bidra till 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen fram till 2035.

På rätt väg

I de näringslivsanalyser som visar hur näringslivet i Kungsbacka utvecklas kan vi se att antalet företag ökar, nyföretagandet är fortsatt högt, vi har en bra branschbalans och det går bra för näringslivet på totalen. I Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet gick Kungsbacka upp 20 placeringar i senaste rankingen och hamnade på plats 99 av 290. Kungsbacka gick också fram i Nöjd - kundundersökningen, Insikt, som mäter nöjdhet i myndighetsärenden. Kungsbacka fick ett nöjd-kundindex, NKI, på 66, vilket är en ökning i jämförelse med året innan. Vi kan konstatera att vi är på rätt väg men att vi fortfarande har ett jobb att göra.

Målmedvetet, långsiktigt och på bred front

Utifrån näringslivsstrategin och den dialog som vi har med företag fokuserar vi extra på:

  • Mark för ett expansivt näringsliv
  • Attrahera och stödja företagsetableringar
  • Lätt att göra rätt vid tillstånd och tillsyn. Läs mer om arbetet här.
  • Tillväxtkreatören, ett platsvarumärke som stärker Kungsbacka
  • Nya samverkansarenor med näringslivet (Samverkan skola-näringsliv och inköp/upphandling)
  • Underlätta för företags kompetensförsörjning

Tillsammans bygger vi Västsveriges bästa företagsklimat!