Artikeln publicerades 12 april 2022

Handledare stöttar på vägen ut i arbetslivet

I Kungsbackas kommun vill vi att så många kommuninvånare som möjligt ska inkluderas i arbetsmarknaden. Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för arbetsmarknadsfrågor men Individ & Familjeomsorg fångar ibland upp tuffare uppdrag för individer som behöver extra insatser att ta sig in på arbetsmarknaden.

Extra insatser kan till exempel vara att en individ får en handledare på sin praktik- eller arbetsplats.

Att få arbeta och vara en del av en arbetsplats är en friskfaktor och för att lyckas är samarbeten inom kommunen viktigt och avgörande för resultatet, säger Elisabeth Espling-Ek, arbetskonsulent inom Individ & Familjeomsorg.

APA – en arbetsplatsambassadörsutbildning i Kungsbacka kommun
Elisabeth Espling-Ek är arbetskonsulent och drivande i handledarfrågor inom Individ & Familjeomsorg och bidrar med viktiga verktyg till den kommunövergripande arbetsplatsambassadörsutbildningen, APA, så att blivande handledare får möjlighet att sätta sig in i olika diagnoser.

APA drivs av förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad och syftet är att skapa välkomnande arbetsplatser.

Utbildning och personliga egenskaper en viktig faktor

Ewa Waldstam-Hellgren arbetar som måltidsbiträde i Aranäsgymnasiets skolbespisning, bamba. Hon har varit handledare i flera år och på frågan om vad handledarskapet ger henne, kommer svaret snabbt.

Det är så roligt och jag gillar utmaningen! Vi har en ny kille som jag har handlett två gånger och han fick en förebild som ser och kan stötta honom. Det är viktigt att bli sedd och att känna att du duger, säger Ewa.

Flera framgångsfaktorer ger win-win

Bidragande framgångsfaktorer i Ewas handledarskap är att hon är lösningsfokuserad och har valt att arbeta vidare med individer även om det har uppstått problem eller konflikter. Ewa beskrivs av sina kollegor som en person med stort hjärta, som vet vikten av struktur i vardagen och tycker om människor.

Min chef såg att jag var lämplig att gå kursen i arbetsplatsambassadörsutbildning, APA, och sporrade mig. Utbildningen gav mig konkreta riktlinjer och tydlighet i vad handledarskapet är. Jag fick råd och bekräftelse på att jag gjorde rätt, säger Ewa.

Att inkludera individer som behöver extra stöd i arbetsvardagen bidrar mycket till arbetsplatskulturen. När arbetsplatsen ger utrymme för engagemang i en annan person som behöver extra stöd, bidrar det till en positiv arbetsplatskultur där att samarbeta, tänka nytt och välkomna är viktigt. Win-win för alla!

Najat handleds av Ewa

Najat arbetar i Aranäsgymnasiets bamba och Ewa är hennes handledare. Najat har arbetat i kommunen i sex år i olika skolbespisningar och började som praktikant. Praktiken gick sedan över i en anställning på 25 procent och nyligen har Najat börjat arbeta 50 procent.

Jag sa till Elisabeth att jag vill ha ett jobb på riktigt och har aldrig gett upp. Det är roligt att jobba i disken och jag gillar ungdomarna och de är snälla och glada, säger Najat.

Najat tycker att det är viktigt med en handledare och säger att hon behöver en handledare för att klara sig bättre själv, och för att ha någon att fråga som på ett strukturerat sätt kan berätta hur saker fungerar på arbetsplatsen.

Ewa är en snäll person, med ett hjärta av guld som respekterar alla oavsett hur man är. Hon är alltid glad och aldrig arg. Hon hjälper mig och säger fina ord, säger Najat.

Najat drömmer om att bli kock och bakar gärna, men först ska hon vänja sig vid att jobba 50 procent.

Det har jag ju inte gjort så länge, säger hon.

Är du intresserad av att bli handledare för någon som behöver hjälp att komma närmare arbetslivet och arbetar inom Kungsbacka kommun, hör av dig till Elisabeth Espling-Ek.

Kontakt

Elisabeth Espling-Ek, arbetskonsulent
0300- 83 51 40
elisabeth.espling-ek@kungsbacka.se