Artikeln publicerades 22 april 2022

Vi startar frivilligcenter ihop med näringsliv och civilsamhället

Bild på paraplyer som ska symbolisera att vi samlar föreningar, näringsliv och kommun under samma paraply.

Nu lanserar vi GoKungsbacka – ett frivilligcenter och ny gemensam satsning mellan civilsamhälle, näringsliv och Kungsbacka kommun. Vill du bli frivillig?

Frivilligcentret ska fånga upp det ideella engagemang som många invånare har. Det finns många som vill dela med sig av sin tid och kunskap till andra medmänniskor eller till det redan etablerade föreningslivet.

Många vill bidra och engagera sig tillfälligt

Vi ser att samhället är i förändring och många vill bidra och ingå i ett socialt sammanhang utan att engagera sig i det traditionella föreningslivet. Många invånare söker mindre, kortare och mer tillfälliga möjligheter till engagemang och företagen söker numer ofta nya vägar för att ta sitt ansvar för den sociala hållbarheten i samhället. Frivilligcentret kommer att samarbeta över gränserna med föreningar, kommun och företag. De kommer att förmedla kontakter och skapa möten mellan människor.

Vi som kommun har gjort det möjligt att föra samman de tre samhällsaktörerna under ett och samma paraply. GoKungsbacka organiserar sig som en ideell förening med en verksamhetsledare anställd av kommunen.

Vi vill bryta ofrivillig ensamhet

Vi vill att frivilligcentret och föreningen GoKungsbacka ska bidra till att fler blir delaktiga i samhället. Genom frivilligcentret hoppas vi kunna bryta ofrivillig ensamhet och skapa möjligheter att fånga upp människor som hamnat i utanförskap genom arbetslöshet, långtidssjukskrivning eller liknande. Vi blir en mötesplats där man får möjlighet att känna större livsglädje genom att göra meningsfulla saker.

Vill du bli frivillig?

Genom frivilligcentret hjälper du till med det som du gillar. Du kommer kunna hjälpa till vid exempelvis ett musik- eller idrottsevenemang, med läxhjälp, språkkafé, tidnings- och barnboksläsning eller som promenadsällskap eller samtalsvän.

Mer information om GoKungsbacka, frivilligcentret och hur man lämnar intresseanmälan för att bli frivillig finns på gokungsbacka.se Länk till annan webbplats.