Artikeln publicerades 25 april 2022

Tillsammans förebygger vi att unga använder alkohol och andra droger

En person sitter på ett staket med en öl framför sig.

Snart är det Valborg, skolavslutning och sommar – tider då många unga dricker alkohol eller kanske testar alkohol för första gången. Du som förälder har en viktig roll i det drogförebyggande arbetet. Få tips om vad du kan tänka på!

Valborg är en helg då många unga dricker alkohol för första gången. För att vara det stöd och den förebild som barn behöver kommer här några tips för dig som förälder eller annan vuxen:

  • Bjud inte på alkohol och tobak och köp aldrig ut till ditt eller andras barn.
  • Håll koll om du har egen alkohol, tobak och läkemedel hemma. Undersökningar visar att en del unga tar detta hemifrån utan lov.
  • Berätta för barnet och även äldre syskon och vuxna vilka regler som gäller för ditt barn.
  • Våga sätta gränser och prata gärna med andra föräldrar för att få en samsyn.
  • Prata med ditt barn ofta och om allt. Bygg en relation så att allt är okej att prata om. Det gör att det blir enklare att närma sig svårare ämnen och om ditt barn väl kommer behöva hjälp så vågar de vända sig till dig. Då blir det också enklare att lita på ditt barn och våga släppa taget.
  • Lär känna vänner, skjutsa, håll kontakt under kvällen och stanna uppe och vänta på att ditt barn kommer hem. Gör en macka eller en kopp te och prata om hur kvällen har varit.

Du som är förälder kan få inspiration och hjälp i din föräldraroll på sidan Förälder i Kungsbacka.

Du som förälder har en viktig roll

Föräldrar är en viktig del i det drogförebyggande arbetet. Forskning visar att de ungdomar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mer. Undersökningar visar också att unga tycker att det är viktigt att föräldrar är engagerade i denna fråga och stöttar sitt barn med argument för att våga säga nej när de blir bjudna på alkohol.

Vi vet att unga vill att föräldrar ska prata om alkohol och andra droger med dem. 9 av 10 ungdomar tycker att det är bra att föräldrar hjälper dem med anledningar att säga nej till alkohol enligt IQ, säger Karin Lövgren, utvecklare för det drogförebyggande arbetet på Kungsbacka kommun.

Ingen ungdom ska göra sin alkohol- eller tobaksdebut innan 18 års ålder

Kungsbacka kommun arbetar aktivt förebyggande mot användning av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). Det drogförebyggande arbetet ska minska totalkonsumtionen av alkohol och tobak och leda till att ingen ungdom gör sin alkohol- eller tobaksdebut innan 18 års ålder. Dessutom ska kommunen vara fri från narkotika och dopning. För att uppnå detta krävs samverkan av flera aktörer.

Under året gör kommunen flera drogförebyggande insatser, som till exempel att erbjuda föreläsningar för föräldrar, ta upp ämnet på skolornas föräldramöten och samarbeta med föreningslivet. Dessutom planerar och arbetar polisen, nattvandrare, socialtjänsten och verksamheten Ung i Kungsbacka tillsammans varje år för en trygg skolavslutning och sommar.