Artikeln publicerades 4 maj 2022

Utställning av nya före­skrift­er för avfallshantering

Under perioden 5 maj - 17 juni 2022 ställs förslaget till nya avfallsföreskrifter ut på kommunens hemsida och i stadshuset. Ta chansen att lämna synpunkter på förslaget.

Förslaget till nya föreskrifter ställs nu ut för att du ska få möjlighet att tycka till innan beslut fattas i kommunfullmäktige. Under utställningsperioden kommer du som invånare att kunna lämna dina synpunkter via e-post eller brev.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 17 juni 2022. Mejla till teknik@kungsbacka.se och märk ämnesraden i ditt mejl med ”Avfallsföreskrifter”. Du kan även lämna brev till oss i brevlådan vid ingången till stadshuset. Den töms dagligen måndag-fredag. Adressera brevet till Teknik och märk kuvertet med "Avfallsföreskrifter".

Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill att vi återkopplar till dig.

Förslaget finns att läsa på kommunens anslagstavla från och med torsdagen 5 maj:
https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/diarium-och-arkiv/anslagstavla

Kopior av förslaget finns även att läsa eller hämta i stadshuset från 5 maj.