Artikeln publicerades 12 maj 2022

Vi fortsätter förbereda för flyktingar från Ukraina

Stadshuset i Kungsbacka kommun.

Kungsbacka kommun inväntar besked om hur många flyktingar från Ukraina som kommunen ska ta emot enligt den nya fördelningsmodellen. Arbetet med att förbereda för ett tryggt mottagande fortsätter samtidigt som det redan pågår aktiviteter för de flyktingar som bor här.

Sedan i slutet av mars bor det inte längre några flyktingar från Ukraina i de lokaler som kommunen kan använda som evakueringsboenden. Det beror på att de flyktingarna har flyttat vidare till Migrationsverkets egna boenden. Migrationsverket har tidigare också meddelat att de inte behöver hjälp med evakueringsboende av Kungsbacka kommun just nu.

Ny fördelningsmodell

Däremot behövs det bostäder som är möjliga att använda under en längre tid eftersom alla kommuner i landet ska ta emot flyktingar från Ukraina enligt en ny nationell fördelningsmodell som ska träda i kraft den 1 juli. Syftet med den nya modellen är att skapa en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vad gäller boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Det är Migrationsverket som föreslagit hur fördelningen ska se ut och det har sedan kommunerna haft en dialog med länsstyrelsen i Halland om, för att skicka in ett nytt förslag till Migrationsverket. Kommunen kommer inom kort att få besked om hur många flyktingar som vi ska ta emot enligt den nya fördelningsmodellen. ­­

Vi har fått indikationer om att mottagandet kommer blir en utmaning för oss. Vi förbereder oss på den även om vi ännu inte har bekräftade uppgifter på hur det slutligen blir. När vi fått ett besked från Migrationsverket så kommer vi att berätta om det, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun.

Platser att mötas

Redan idag finns cirka 150 flyktingarna från Ukraina som kommit till Kungsbacka kommun via privata initiativ och som bor hemma hos kommuninvånare eller i Västkustgården som tillhör Equmeniakyrkan. Kommunen samordnar frivilliginsatser och arbetar också själva med att skapa mötesplatser tillsammans med civilsamhället. Till exempel anordnar kommunen Träffpunkt Ukraina tillsammans med Svenska kyrkan varje måndag i Varlakyrkan.

Det är en mötesplats för ukrainare men också för de familjer som har flyktingar boende hemma hos sig. Förutom att det är en plats för samtal, fika och lek så bjuder arrangörerna även in personer som pratar om hur det fungerar med sjukvård och att söka arbete i Sverige.

Söndagen den 22 maj planerar kommunen även att anordna en familjedag med olika aktiviteter för ukrainare och deras värdfamiljer tillsammans med Friluftsfrämjandet och Equmeniakyrkan på Västkustgården.

Bostäder är en utmaning

Kommunen fortsätter också arbetet med att ser över vilka lokaler som finns och planera för hur alla som kommer hit ska få en bostad.

Den stora svårigheten är att hitta bostäder och det kommer kommunen inte att klara av själv eftersom vi inte har tomma bostäder i den omfattningen. Här kommer vi att behöva hjälp från civilsamhället och invånarna. Men hur stort hjälpbehovet är vet vi först när vi har ett definitivt besked från Migrationsverket, säger Emma Kjernald.

Idag går 33 barn från Ukraina i grundskolan och tio personer går i gymnasieskolan. Skolförvaltningarna fortsätter även att planera för att kunna ta emot fler barn och elever som beräknas komma efter den 1 juli.

Information med anledning av invasionen i Ukraina | Kungsbacka kommun