Artikeln publicerades 24 maj 2022

Förvaltningschef blir biträdande stadsdirektör i Mölndals stad

Karl Lundgren som är förvaltningschef för Teknik lämnar Kungsbacka kommun för att bli biträdande stadsdirektör i Mölndals stad.

Karl Lundgren började arbeta som verksamhetschef på förvaltningen för Teknik 2014 och blev sedan förvaltningschef för Teknik hösten 2015. Han har även haft parallella uppdrag som tillförordnad förvaltningschef på det som då hette Plan & Bygg och för Vård & Omsorg.

Ser fram emot nytt uppdrag

Jag har haft en rolig tid med många fantastiska kollegor här i Kungsbacka. Under de åren jag arbetat här har jag fått vara med om många spännande projekt och en utveckling av både arbetssätt och vår kommun. Samtidigt som jag verkligen ser fram emot mitt nya uppdrag är det så klart med lite sorg som jag lämnar kollegorna i Kungsbacka, säger Karl Lundgren, förvaltningschef på Teknik i Kungsbacka kommun.

Uppskattad chef och kollega

Jag vill tacka Kalle för hans insatser i Kungsbacka kommun. Kalle har gjort ett fantastiskt jobb och varit en del i kommunledningen under många år och därmed varit stor del i de förändrings- och utvecklingsinsatser som gjorts. Kalle är en mycket högt uppskattad förvaltningschef och kollega. Jag vill gratulera Kalle till hans nya spännande uppdrag och samtidigt gratulera Mölndal till en mycket lyckad rekrytering, säger Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka kommun.

Karl Lundgren kommer att avsluta sin anställning den 14 augusti 2022.