Artikeln publicerades 31 maj 2022

Nytt resultat från undersökning om företagsklimat

Flagga med Gertrud på

I undersökningen om företagsklimatet som Svenskt Näringsliv tar fram backar Kungsbacka något i år. På frågan om det sammanfattande omdömet, som väger tungt i rankingen, går Kungsbacka från 3,5 till 3,4 och hamnar på snittet i Sverige.

Kungsbacka ligger över snittet i Sverige när det kommer till tillgång på relevant kompetens, skolans kontakter med näringslivet, mobilnät och bredband, vägnät, tåg- och flygförbindelser och allmänhetens attityder.

Lägre siffror får kommunens service och bemötande, tjänstemännens attityder och information till företag och upphandling i undersökningen.

Vi får inte det resultat i undersökningen som vi vill ha. Det är naturligtvis frustrerande eftersom insatserna som vi gör ligger i linje med de utmaningar som undersökningen visar att vi behöver bli bättre på, säger Elinor Filipsson, näringslivschef Kungsbacka kommun.

Målmedvetet, långsiktigt och på bred front

Utifrån näringslivsstrategin och dialogen som vi har med företag fokuserar vi extra på flera områden för att underlätta för ett växande och expansivt näringsliv.

Kungsbacka arbetar med följande insatser:

  • Lätt att göra rätt vid tillstånd och tillsyn.
  • Mark för ett expansivt näringsliv
  • Attrahera och stödja företagsetableringar
  • Tillväxtkreatören, ett platsvarumärke som stärker Kungsbacka
  • Nya samverkansarenor med näringslivet (Samverkan skola-näringsliv och inköp/upphandling)
  • Underlätta för företags kompetensförsörjning

Information om undersökningen:

  • 161 har svarat på enkäten vilket är en svarsfrekvens på cirka 42%
  • De flesta svarande företagen finns inom bygg och handel
  • Den största grupp av svarande företag har 6-25 anställda
  • 42 procent av de svarande uppger att de inte haft någon kontakt med kommunen

Kungsbacka (foretagsklimat.se) Länk till annan webbplats.