Artikeln publicerades 1 juni 2022

Snart dags att fira våra studenter

I början av juni är det dags för studentfirande på Kungsbackas kommuns gymnasieskolor. Årets studentutspring fördelas på tre dagar 8-10 juni 2022.

Restriktionerna i samband med Covid-19 påverkade studentutspringen avsevärt under 2020 och 2021. Utspringen spreds ut under en vecka och antalet släktingar och vänner som fick närvara var mycket begränsat. I år är det äntligen dags för ett studentfirande som mer påminner om hur det brukade vara före pandemin.

Utspringen delas upp på tre dagar

Kommunens gymnasieskolor kommer ändå att fördela utspringen på tre dagar vilket gör att antalet studenter per utspringsdag blir färre än om samtliga avgångsklasser skulle sprungit ut på samma dag.

Vi har delat upp utspringen på flera dagar eftersom vi har tagit hänsyn till elevernas önskemål om att ha studenten på olika dagar för att man ska ha möjlighet att delta i sina vänners firande. Vi har också rektorer som är ansvariga för program på två skolor och som behöver vara på två platser för att kunna följa utspringen för sina elever. Dessutom gjordes planeringen av studenten tidigt innan restriktionerna för covid hade tagits bort, säger Cindia Escalante Mattsson, tf gymnasiechef i Kungsbacka kommun.

En festlig avslutning

På studentdagen börjar eleverna med att samlas klassvis tillsammans med sin mentor. Därefter väntar en festlig trerättersmeny följt av underhållning innan det är dags för utspring.

Tider för utspring

På gymnasieskolornas sidor finns utspringstiderna för alla avgångsklasser.

Tänk på att det brukar vara mycket trafik och många människor på plats i samband med studentdagarna. Framkomligheten i centrum är begränsad.

Utspringstider för Kungsbackas fristående gymnasieskolor

  • Ljud- och bildskolan: fredag 10 juni klockan 13.00
  • Drottning Blankas gymnasieskola: fredag 10 juni klockan 13.30
  • Praktiska gymnasiet: fredag 10 juni klockan 12.30
  • Sveriges Ridgymnasium: fredag 10 juni klockan 12.45