Artikeln publicerades 8 juni 2022

Nu bygger vi nytt vård- och omsorgsboende i Björkris

Huset som ska bli ett vård- och omsorgsboende.

Kungsbacka växer och det är vi glada för. Just nu byggs det ett nytt vård- och omsorgsboende i Björkris i Kungsbacka. Planen är att boendet ska öppna upp under första kvartalet 2023.

Det nya vård- och omsorgsboende ligger i Björkris och är en del i utvecklingen av området Björkris. Byggandet startade våren 2021 och den som kör förbi området ser att byggnaden nu är på plats men det återstår fortfarande en del arbete innan boendet är helt klart.

120 lägenheter

Boendet kommer att ha 120 lägenheter och ytan för boendet och lokaler kommer vara knappt 10 000 kvadratmeter. På boendet kommer det att finnas 12 enheter. Det är ännu inte bestämt hur fördelningen mellan avdelningarna kommer att se ut vad gäller somatik och demens. Framför byggnaden kommer det att vara en mindre park samt parkeringar. På boendet kommer det finnas plats för verksamheter som hemsjukvård och hemtjänst. Kommunen kommer att hyra lokalerna av det kommunala bostadsbolaget Eksta. Det är Eksta som är byggherre och det är Brixly som är entreprenör.

Öppnar 2023

Rekryteringen till det nya vård- och omsorgsboendet har inte startat ännu. Förvaltningen för Vård & Omsorg återkommer med besked om detaljer kring rekrytering och inflyttning av verksamheter efter sommaren.

Kommunen kommer att få tillträde till lokalerna i slutet av året och därefter startar arbetet med att inreda och utrusta boendet inför start. Planen är att vård- och omsorgsboendet ska öppna under det första kvartalet 2023.

Vård- och omsorgsboende i Björkris