Artikeln publicerades 16 juni 2022

Fortsatt tillväxt av befolkningen

Människor som sitter vid en brygga.

Kungsbacka kommun kommer att fortsätta växa i en stadig takt. Det visar den senaste befolkningsprognosen som från och med i dag går att följa genom en ny tjänst på kommunens hemsida.

Varje år tar Kungsbacka kommun fram en befolkningsprognos som är en uppskattning av utvecklingen för den folkbokförda befolkningen i kommunen. I prognosen finns det flera faktorer som påverkar prognosen. Det är hur åldersstrukturen ser ut bland befolkningen, in- och utflyttning, dödlighet, fruktsamhet och planerat byggande.

Prognosen som är för perioden 2022-2031 visar på en fortsatt hög folkökning, men på en lägre nivå än prognosen som gjordes 2021. Fram till 2031 beräknas befolkningen öka med 12 756 personer, vilket är en ökning med fem procent. År 2033 beräknas Kungsbacka ha över 100 000 personer.

Skapar ett tryggt samhälle

Den största utmaningen är att bygga ett samhälle som är till för alla. Vi bygger inte bara byggnader utan vi ska även få ihop livet mellan husen och stråken där folk rör sig. Vi ska skapa ett tryggt samhälle, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun.

Kungsbacka är en av få kommuner som har haft en positiv folkökning varje år sedan 1976. Men inflyttningen har minskat de senaste två åren. Förklaringen är att pandemin har påverkat flyttströmmarna så att färre flyttade in till Kungsbacka än tidigare år. Under 2020 och 2021 har folkökningen legat på historisk låga nivåer för Kungsbacka även om det fortfarande flyttade in fler än ut.

Inflyttningen fortsätter öka

Kungsbacka har en större andel barn mellan 12–18 år i befolkningen jämfört med riket. Det gör att många unga vuxna beräknas flytta från kommunen de närmaste tio åren när de exempelvis flyttar för att studera. Samtidigt beräknas inflyttningen fortsätta att öka och det beror framför allt på att det byggs fler bostäder.

Många tänker att det bara är att bygga fler bostäder. Men fler bostäder gör också att det behövs mer kommunal välfärd i form av exempelvis förskolor, skolor och vård- och omsorgsboende. Det ställer också krav på planeringen av infrastrukturen, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun.

Befolkningstillväxten ställer också krav på planeringen av kommunens ekonomi för att ha utrymme göra de investeringar som krävs när en kommun och samhälle växer, säger
Ing-Britt Blomberg, enhetschef verksamhetsstyrning & statistik i Kungsbacka kommun.

Färre ska försörja fler

Precis om övriga kommuner i landet så står Kungsbacka inför framtida utmaningar när barn och äldre ökar kraftigt jämfört med den arbetsföra befolkningen. Det innebär att färre ska försörja allt fler.

Våra framtida utmaningar gör att vi kommer att se ett samhälle i förändring. Vi måste fundera på hur vi som kommun kan arbeta på smartast sätt för att välfärden ska räcka till alla invånare, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun.

Ny tjänst på webben

Från och med 16 juni kommer Kungsbacka kommun att lansera en ny tjänst på Kungsbacka.se där man som invånare kan ta del av befolkningsprognosen på ett enkelt sätt. Man kommer kunna se utvecklingen för olika åldersgrupper och vilka områden som historisk har utvecklats i Kungsbacka. Tjänsten är tänkt att hjälpa till med att dela information och bidra till en dialog kring samhällsutvecklingen.

Befolkningstatistik på kungsbacka.se

Kontakta gärna

Vid frågor om samhällsbyggnad:
Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef i Kungsbacka kommun
0300- 83 78 70
emma.kjernald@kungsbacka.se

Vid frågor om befolkningsutveckling och befolkningsprognos:
Ing-Britt Blomberg, enhetschef verksamhetsstyrning & statistik
0300-83 46 78
Ing-britt.blomberg@kungsbacka.se